Održana završna konferencija projekta “Aktivni i kreativni u starosti”

 

Dana 30. ožujka 2019. održana je završna konferencija projekta “Aktivni i kreativni u starosti”. Na konferenciji su izloženi svi opći projektni rezultati.

Projekt se sastojao od krativno – likovnih radionica, zabavnih i kulturnih aktivnosti te u pružanju besplatne pravne pomoći za sve stanovnike s područja grada

Virovitice i općine Suhopolje, za sve starije osobe (starije od 60 godina života).

Ovim Projektom obuhvaćeno je 92 korisnika. Određen broj korisnika su pripadnici nacionalnih manjina (17).

Osnovno obilježje korisnika aktivnosti je da među korisnicima prevladavaju žene. Prevladavaju korisnici koji žive u samačkim domaćinstvima. Prosječna dob

korisnika je 68 godina. Potrebe korisnika odnose se na bolje iskorištavanje slobodnog vremena starijih osoba uz kreativno – likovne radionice te kulturno –

zabavne aktivnosti. Potrebe korisnike vidljive su i u korištenju besplatne pravne pomoći i mogućnosti postavljanja pravnih upita. Važnost usluge za korisnike

sastoji se u tome što oni na drugi način ne mogu ostvariti pravnu pomoć jer su uglavnom u lošim financijskim situacijama.

Kreativno – likovne radionice za starije osobe uključivale su izradu nakita od tkanine, konopa, perlica i drugih raznih materijala, decoupage tehniku na raznim

predmetima, eko i etno proizvodi na raznim predmetima, izradu ukrasa, slikanje i oslikavanje šalica, tanjura, vaza i ostalih predmeta, slikanje na

platnu i dr. predmetima. Posebno ističemo zainteresiranost sudionika na radionicama za decoupage tehniku na kutijicama, staklu, izradu magnetića, raznog

nakita od tkanine te slikanje cvjetnih motiva na platnenim torbama.

Kroz kulturno – zabavne aktivnosti održali smo niz proslava i druženja za korisnike Projekta. Ove aktivnosti uključuju druženje korisnika kroz učenje mnogih

tradicionalnih pjesama i plesova, ali i druženje kroz sudjelovanje u mnogim društvenim igrama poput šaha i sl.

 

Cijeli projektni tim je izrazio zadovoljstvo izvođenjem projektnih aktivnosti, a cjelokupni rezultati bit će dostupni u izvješću koje je u izradi.

 

 

Udruga za promicanje i zaštitu ljudskih prava "SMS - sve možeš sam" © Ljudevita Gaja 3, 33000 Virovitica © OIB: 38555043356 © IBAN: HR5223600001102454292 Frontier Theme