Održana početna konferencija Projekta “Pruži mi prijateljstva ruku, ne stvaraj nasilje i buku”

Dana 10. srpnja 2020. (petak) održana je početna konferencija Projekta “Pruži mi prijateljstva ruku, ne stvaraj nasilje i buku ” (dalje u tekstu: Projekt) koji je financiran od strane Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku na vrijeme od 12 mjeseci.

Projekt je usmjeren je prevenciji nasilja među mladima kroz edukacije, radionice, predavanja i drugih društvenih aktivnosti u cilju stvaranja prijateljskog okruženja, nenasilnog rješavanja sukoba te prihvaćanju različitosti među mladima, učenika srednjih škola, u dobi od 14 do 18 godina sa područja Virovitičko – podravske županije.

Osnovni ciljevi koje želimo postići ovim Projektom su:

– školsko okruženje u Virovitičko – podravskoj županiji je sigurno i zdravo mjesto bez nasilja za djecu i mlade;

– smanjen postotak različitih oblika nasilja nad i među mladima u školskom okruženju, a posredno i u čitavoj lokalnoj zajednici;

– educirani (senzibilizirani) mladi koji imaju osnovne informacije o pojavnim oblicima nasilja, o specifičnostima, modalitetima i mogućnostima rješavanja situacija nasilja u školi.

Na konferenciji smo predstavili navedeni Projekt i upoznali javnost, potencijalne i izravne korisnike i ostale dionike s projektnim aktivnostima i rezultatima koje očekujemo po završetku Projekta.

Budući da je naglasak ovog puta stavljen na mlade i njihovo sigurno okruženje, konferencija je završila pozitivnim reakcijama prisutnih. Očekujemo uspješno provođenje Projekta i ostvarenje svih ciljeva i rezultata koji će biti predstavljeni na završnoj konferenciji u mjesecu svibnju 2021. godine.

 

Udruga za promicanje i zaštitu ljudskih prava "SMS - sve možeš sam" © Ljudevita Gaja 3, 33000 Virovitica © OIB: 38555043356 © IBAN: HR5223600001102454292 Frontier Theme