Održan završni sastanak Projekta “Pruži mi prijateljstva ruku, ne stvaraj nasilje i buku”

Dana 02. lipnja 2021. (srijeda), u prostorijama Udruge “SMS“ održan je završni sastanak Projekta “Pruži mi prijateljstva ruku, ne stvaraj nasilje i buku” (dalje u tekstu: Projekt) koji je bio financiran od strane Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike na vrijeme od 12 mjeseci.

Projekt je bio usmjeren prevenciji nasilja među mladima kroz edukacije, radionice, predavanja i brojnih drugih projektnih aktivnosti u cilju stvaranja prijateljskog okruženja, nenasilnog rješavanja sukoba te prihvaćanju različitosti među mladima, učenika srednjih škola.

Korisnici ovog Projekta bile su mlade osobe, učenici srednje škole u dobi od 14 do 18 godina života s područja Virovitičko – podravske županije, grada Virovitice i ostalih ruralnih nerazvijenih sredina i područja od posebne državne skrbi. Obuhvatili smo ukupno 315 korisnika (mlade osobe, učenici srednjih škola u dobi od 14 – 18 godina života, podjednak broj muškog i ženskog spola) s područja Virovitičko – podravske županije.

Ostvarili smo brojne rezultate provedbom projektnih aktivnosti poput radionica, predavanja, savjetovanja, Parlaonice, sportskih, društvenih i kulturnih aktivnosti. Najvažniji uspješno ostvareni rezultati među njima su educirane mlade osobe o osnovnim informacijama u vezi pojavnih oblika nasilja, o specifičnostima, modalitetima i mogućnostima rješavanja situacija nasilja u školi, usvajanje komunikacijskih i zagovaračkih vještina, razvijanje samopouzdanja, podizanje kvalitete života mladih i kvalitetnije organiziranje njihovog slobodnog vremena, prihvaćanje različitosti među mladima i dr.

Neki od ciljeva ciljevi koje koje smo ostvarili ovim Projektom su:

– školsko okruženje u Virovitičko – podravskoj županiji je sigurno i zdravo mjesto bez nasilja za djecu i mlade;

– smanjen postotak različitih oblika nasilja nad i među mladima u školskom okruženju, a posredno i u čitavoj lokalnoj zajednici.

Budući da je naglasak ovog puta stavljen na mlade i njihovo sigurno okruženje, završni sastanak je završio i više nego pozitivnim reakcijama prisutnih pogotovo u ovim trenutnim epidemiološkim uvjetima zbog prisutnog virusa COVID-19. Cjelokupni rezultati bit će dostupni u izvješću.

Posebni cilj koji je ostvaren je osiguranje uravnotežene teritorijalne rasprostranjenosti projekta prevencije nasilja nad i među  mladima tj. širenje u budućnosti tih aktivnosti na područjima na kojima iste nisu dostupne.

Projekt je samo početak razvijanja programa usluga koji će se dugoročno razviti u organizirani program čiji će se broj korisnika s vremenom povećavati. U budućnosti želimo provesti još mnogo aktivnosti u cilju povezivanja mladih međusobno, razvijanja prijateljstva između njih. Cilj je naučiti ih ispravnom rješavanju sukoba, uvažavanju različitosti, međusobnom poštivanju, bontonu…To je bio najvažniji utjecaj Projekta.

 

Udruga za promicanje i zaštitu ljudskih prava "SMS - sve možeš sam" © Ljudevita Gaja 3, 33000 Virovitica © OIB: 38555043356 © IBAN: HR5223600001102454292 Frontier Theme