Održana završna konferencija Projekta „Solidarni za žene!“ u sklopu Poziva Zaželi – Program zapošljavanja žena – faza II

Dana 22. kolovoza 2022. godine (ponedjeljak) održana je završna konferencija uspješno provedenog Projekta „Solidarni za žene!“ (u daljnjem tekstu: Projekt) u sklopu Poziva „Zaželi – program zapošljavanja žena – faza II“.

Konferenciju je otvorio predsjednik Udruge „SMS“ Mario Jakša koji je pozdravio sve nazočne, a voditeljica Projekta  prezentirala je ciljeve i ostvarene vrijednosti Projekta.

Sam Projekt započeo je u lipnju 2021. godine, trajao je 14 mjeseci, a je proveden u suradnji s partnerima Hrvatskim zavodom za zapošljavanje – Područni ured Virovitica, Centrom za socijalnu skrb Virovitica i Centrom za socijalnu skrb Slatina.

Financiran je sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda u ukupnoj vrijednosti od 928.400,00 kuna.

Cilj Projekta bio je uključivanje žena u nepovoljnom položaju na tržište rada, što ujedno podrazumijeva borbu protiv siromaštva i smanjenje nezaposlenosti te prevenciju prerane institucionalizacije i poboljšanje kvalitete života krajnjih korisnika, osoba u starijoj životnoj dobi, osoba u nepovoljnom položaju ili osoba s invaliditetom pružajući im podršku u svakodnevnom životu koji žive u teško dostupnim i slabije naseljenim mjestima kao i unapređenje i osnaživanje radnog potencijala žena kroz obrazovanje/usavršavanje radi jačanja konkurentnosti na tržištu rada.

Ciljana skupina Poziva bile su nezaposlene žene s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem koje su prijavljene u evidenciju nezaposlenih HZZ-a s naglaskom na teže zapošljive skupine u lokalnoj zajednici.

Navedenim Projektom bilo je zaposleno 10 žena pripadnica ciljane skupine s područja Virovitičko – podravske županije odnosno grada Virovitice, Općine Suhopolje i Općine Čađavica  na razdoblje od 12 mjeseci tijekom kojih su skrbile o ukupno 65 krajnjih korisnika odnosno starijih osoba s područja Virovitičko – podravske županije te su imali izravnu korist iz Projekta. Naime, potpora i podrška krajnjim korisnicima uključivala je pomoć u nabavi namirnica, lijekova i drugih potrepština, pomoć u pripremi obroka, pomoć u održavanju čistoće stambenog prostora, pomoć pri održavanju osobne higijene, posredovanju u ostvarivanju raznih prava (plaćanje računa, dostava pomagala, naručivanje i pratnja kod liječnika i sl.), pružanje podrške kroz razgovore i druženje, pratnja i pomoć u raznim društvenim aktivnostima. Također, krajnjim korisnicima su na mjesečnoj razini nabavljene i dostavljene potrepštine za osobnu higijenu i održavanje higijene stambenog prostora. Osim navedenog, Udruga ističe važnost poticanja socijalne uključenosti i povećanja razine kvalitete života krajnjih korisnika na lokalnoj razini.

U sklopu Projekta, žene su uspješno završile programe osposobljavanja zbog čega su danas konkurentnije na tržištu rada te je njihov radni potencija osnažen i unaprijeđen.

Dosadašnji ishodi Poziva „Zaželi – programa zapošljavanja žena“ pozitivno su utjecali kroz smanjenje nezaposlenosti žena zapošljavanjem u projektu, ali i kroz povećanje zapošljivosti zaposlenih žena nakon završetka projekta te poboljšanje kvalitete života i izvaninstitucionalne skrbi uključenih starijih i potrebitih osoba. Na ovaj način utječe se na smanjenje siromaštva i socijalne isključenosti te se izravno doprinosi revitalizaciji ruralnih i teško dostupnih područja.

Smatramo da će ovaj Projekt, i sva prikupljena iskustva te znanja biti dobar temelj za sve buduće projekte koje imaju u planu realizirati u naredno vrijeme te smo se u mjesecu lipnju također aplicirali na Poziv „Zaželi – program zapošljavanja žena – faza III“ što predstavlja nastavak financiranja aktivnosti zapošljavanja teže zapošljivih žena na poslovima pružanja potpore i podrške za starije i nemoćne osobe, aktivnosti koje su se kroz dosadašnju provedbu pokazale vrlo uspješnima i nenadomjestivima u lokalnim zajednicama, pa tako i u Virovitičko – podravskoj županiji.

 

 

 

 

 

 

 

Udruga za promicanje i zaštitu ljudskih prava "SMS - sve možeš sam" © Ljudevita Gaja 3, 33000 Virovitica © OIB: 38555043356 © IBAN: HR5223600001102454292 Frontier Theme