Mjesec: siječanj 2021.

Zdravlje naše svakidašnje

  Udruga za promicanje i zaštitu ljudskih prava “SMS – sve možeš sam“ redovito provodi aktivnosti u području prava svih građana na zdrav život. Ovo pravo je određeno člankom 70. Ustava RH. Danas donosimo, u suradnji s profesorom kineziologije Draženom Jurkovićem, stručni članak koji je on pripremio, a odnosi se na zdrav život.     […]

Održana završna konferencija projekta “Želim i mogu ostvariti pravo na besplatnu pravnu pomoć”

Dana 04. siječnja 2021. održan je online završni sastanak i završna konferencija projekta “Želim i mogu ostvariti pravo na besplatnu pravnu pomoć” (dalje u tekstu: Projekt) koji je financiran od strane Ministarstva pravosuđa RH. Projekt se sastojao u pružanju besplatne pravne pomoći za sve stanovnike Virovitičko – podravske županije koji ispunjavaju uvjete za ostvarivanje besplatne […]

Udruga za promicanje i zaštitu ljudskih prava "SMS - sve možeš sam" © Ljudevita Gaja 3, 33000 Virovitica © OIB: 38555043356 © IBAN: HR5223600001102454292 Frontier Theme