Provedba projekta financiranog od strane Grada Virovitice

Grad Virovitica financira provedbu projekta pod nazivom “Virovitica – grad koji brine o ljudskim pravima!”.

Ovim Projektom pružat će se direktna primarna pravna pomoć za cijelo vrijeme trajanja Projekta u prostorijama sjedišta Udruge “SMS“ te bi primarnu pravnu pomoć mogli ostvariti sve osobe s područja grada Virovitice koji imaju uvjete za ostvarivanje besplatne pravne pomoći sukladno odredbama Zakona.

Besplatna pravna pomoć bit će provedena kroz pružanje direktne pravne pomoći korisnicima usluga, telefonski, putem e – maila i odnositi će se na ugrožena egzistencijalna prava u područjima: prava iz zdravstvenog osiguranja (osobito prava invalidnih osoba), prava iz socijalnog osiguranja i sustava socijalne skrbi, prava iz ovršnog zakona, obveznih odnosa (ugovori), prava vlasništva, nasljednog prava, prava iz mirovinskog osiguranja, prava u svezi stambenog zbrinjavanja, statusna prava, te pravnih pitanja iz dr. pravnih područja.

Vrijednost projekta financiranog od strane Grada Virovitice je 4.000,00 kn.

Udruga za promicanje i zaštitu ljudskih prava "SMS - sve možeš sam" © Ljudevita Gaja 3, 33000 Virovitica © OIB: 38555043356 © IBAN: HR5223600001102454292 Frontier Theme