Mjesec: ožujak 2015.

UDRUGA “SMS” pristupila zakladi “Anna Lindh”

UDRUGA “SMS” je postala članica Euro-mediteranske zaklade za dijalog među kulturama “Anna Lindh” (Anna Lindh Foundation – ALF), a time i Hrvatske nacionalne mreže. ALF djeluje kao mreža nacionalnih mreža, okupljajući organizacije civilnoga društva, javne ustanove i slične organizacije iz različitih područja aktivnosti. Cilj ALF-a je omogućavanje dijaloga među kulturama i razvoj održivih projekata i […]

Udruga za promicanje i zaštitu ljudskih prava "SMS - sve možeš sam" © Ljudevita Gaja 3, 33000 Virovitica © OIB: 38555043356 © IBAN: HR5223600001102454292 Frontier Theme