UDRUGA “SMS” pristupila zakladi “Anna Lindh”

alf_2012_logo_eng_webUDRUGA “SMS” je postala članica Euro-mediteranske zaklade za dijalog među kulturama “Anna Lindh” (Anna Lindh Foundation – ALF), a time i Hrvatske nacionalne mreže. ALF djeluje kao mreža nacionalnih mreža, okupljajući organizacije civilnoga društva, javne ustanove i slične organizacije iz različitih područja aktivnosti. Cilj ALF-a je omogućavanje dijaloga među kulturama i razvoj održivih projekata i programa koji će pridonijeti boljem razumijevanju kulturnih i političkih procesa koji oblikuju mišljenje i ponašanje te unaprijediti aktivnosti ustanova i civilnoga društva u prilog dijalogu.
Sa sjedištem u Aleksandriji (Egipat), ALF je prisutan u 43 države članice Barcelonskog procesa: Unije za Mediteran.
Partneri ALF-a su Savez civilizacija Ujedinjenih naroda, Organizacija Ujedinjenih naroda za obrazovanje, znanost i kulturu (UNESCO), Vijeće Europe, Organizacija za obrazovanje, kulturu i znanost Arapske lige (ALECSO) i Islamska organizacija za obrazovanje, znanost i kulturu (ISESCO) te Libija i Sudan u svojstvu promatrača.

logo_hr_mreza_naslovnicaHrvatska mreža za suradnju na Euro-Mediteranu promiče dijalog, znanje i različitost među kulturama euro-mediteranske regije razvijanjem tolerancije i otvorenosti prema novim spoznajama, religijama, kulturama i vrijednostima. Hrvatska mreža se također zalaže za promicanje i zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda.Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva, sukladno prijedlogu Ministarstva vanjskih poslova i europskih integracija, na osnivačkom sastanku u siječnju 2009. godine izabrana je za nacionalnog koordinatora Hrvatske mreže za suradnju na Euro-Mediteranu, koja je u prvoj godini djelovanja uključena u rad Zaklade “Anna Lindh” (ALF). Time je Nacionalna zaklada postala i službeni predstavnik ALF-a u Republici Hrvatskoj.

Bio nam je cilj i želja učlanjenje u ALF jer promičemo i njegujemo iste vrijednosti i radujemo se budućoj suradnji s ostalim članicama ALF-a, a napose Hrvatskoj mreži za suradnju na Euro-Mediteranu.

Udruga za promicanje i zaštitu ljudskih prava "SMS - sve možeš sam" © Ljudevita Gaja 3, 33000 Virovitica © OIB: 38555043356 © IBAN: HR5223600001102454292 Frontier Theme