Provedba projekta „Želim i mogu ostvariti pravo na besplatnu pravnu pomoć“

bpp

U sklopu projekta pružanja besplatne pravne pomoći Udruge za promicanje i zaštitu ljudskih prava “SMS – sve možeš sam” pod nazivom „Želim i mogu ostvariti pravo na besplatnu pravnu pomoć“ u funkciji je info telefon 0800 200 205, 033 800 380, 095 5555 366 (brojevi pravnih savjetnika biti će dostupni na oglasnoj ploči udruge). U sklopu projekta pružat će se besplatna pravna pomoć na području cijele Virovitičko–podravske županije. Svi građani koji ispunjavaju uvjete sukladno članku 10. Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći (ako podnositelj zahtjeva sam ne raspolaže dovoljnim znanjem i sposobnošću da svoje pravo ostvari, ako podnositelju zahtjeva pravna pomoć nije osigurana na temelju posebnih propisa, ako podneseni zahtjev nije očito neosnovan i ako su materijalne prilike podnositelja zahtjeva takve da bi plaćanje stručne pravne pomoći moglo ugroziti uzdržavanje podnositelja zahtjeva i članova kućanstva) mogu nam se izravno obratiti ili nazvati info telefon te se dalje o svemu dogovaraju s pravnicima i volonterima udruge.

logo

Udruga za promicanje i zaštitu ljudskih prava "SMS - sve možeš sam" © Ljudevita Gaja 3, 33000 Virovitica © OIB: 38555043356 © IBAN: HR5223600001102454292 Frontier Theme