Obilježen Međunarodni dan ljudskih prava

Hrd

 

Opća deklaracija Ujedinjenih naroda o ljudskim pravima proglašena je 10. prosinca 1948. zbog čega se ovaj datum obilježava kao Međunarodni dan ljudskih prava. Temeljem prvog članka Opće deklaracije o ljudskim pravima ” sva ljudska bića rađaju se slobodna i jednaka u dostojanstvu i pravima. Ona su obdarena razumom i savješću pa jedna prema drugima trebaju postupati u duhu bratstva”. Rođenjem i prvim trenutcima života čovjek posjeduje temeljna ljudska prava (po prvi puta u povijesti čovječanstva priznato je pravo svih ljudi na “život, slobodu i sigurnost… bez ikakvih razlika”). Ona su zagarantirana, neotuđiva i regulirana brojnim međunarodnim dokumentima.
Suvremena međunarodna regulativa ljudskih sloboda i prava započinje Poveljom Ujedinjenih naroda 1945. godine.
Svi članovi Ujedinjenih nacija Poveljom su obavezani na pojedinačne i zajedničke akciju sa ciljem stvaranja stabilnosti i blagostanja neophodnih za miroljubive i prijateljske odnose između naroda, zasnovane na poštovanju načela ravnopravnosti i samoopredjeljenja naroda.
Međunarodni dan ljudskih prava obilježili smo u prostorijama Udruge okruglim stolom na temu učinkovitih metoda zaštite ljudskih prava u sklopu projekta “Želim i mogu ostvariti pravu na besplatnu pravnu pomoć” koji je financiran od strane Ministarstva pravosuđa RH.

 

Udruga za promicanje i zaštitu ljudskih prava "SMS - sve možeš sam" © Ljudevita Gaja 3, 33000 Virovitica © OIB: 38555043356 © IBAN: HR5223600001102454292 Frontier Theme