Održana početna konferencija projekta Reci STOP nasilju!

Dana 12. siječnja 2022. godine (srijeda) održana je početna konferencija projekta Reci STOP nasilju! (dalje u tekstu: projekt) koji je financiran od strane Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade u trajanju od 12 mjeseci.

Projekt je usmjeren prevenciji nasilja nad i među mladima kroz edukacije, radionice, predavanja i drugih društvenih aktivnosti u cilju stvaranja prijateljskog okruženja, nenasilnog rješavanja sukoba te prihvaćanju različitosti među mladima.

Opći cilj projekta je osnaživanje same Udruge u svrhu podizanja kvalitete života mladih, a posebni cilj je smanjenje svih pojavnih oblika nasilja nad i među mladima senzibiliziranjem mladih i čitave lokalne zajednice za probleme nasilja i uspostavljanje mjera za njegovo suzbijanje.

Ciljana skupina obuhvaćena projektom su mlade osobe, učenici srednje škole u dobi od 14 do 18 godina života s područja Virovitičko – podravske županije tj. grada Virovitice i ostalih općina odnosno ruralnih sredina i područja od posebne državne skrbi.

Najzastupljenije aktivnosti su sportski, kulturni, društveni i kreativni sadržaji radi podizanja kvalitete života mladih i kvalitetnijeg organiziranja njihova slobodnog vremena koje će se provoditi u suradnji sa partnerima na projektu.

Osnovni ciljevi koje želimo postići ovim projektom su:

– školsko okruženje i lokalna zajednica kao sigurno i zdravo mjesto bez nasilja za djecu i mlade;

– smanjen postotak različitih oblika nasilja nad i među mladima u čitavoj Virovitičko – podravskoj županiji;

– educirani (senzibilizirani) mladi koji imaju osnovne informacije o pojavnim oblicima nasilja, o specifičnostima, modalitetima i mogućnostima rješavanja situacija nasilja.

Treba istaknuti da je osobito važno, kako među mladima tako i među općom populacijom, da se podigne svijest o stvaranju zdrave i sigurne lokalne zajednice bez nasilja za dobrobit djece i mladih koji predstavljaju najvrjedniji resurs našeg društva.

Osigurano je besplatno informiranje i savjetovanje mladih i njihovih roditelja s područja Virovitičko – podravske županije putem e-maila Udruge i besplatnog telefona za cijelo vrijeme trajanja projekta (broj: 0800 200 010).

Na konferenciji smo predstavili navedeni projekt i upoznali javnost, potencijalne i izravne korisnike i ostale dionike s projektnim aktivnostima i rezultatima koje očekujemo po njegovu završetku.

Očekujemo uspješno provođenje svih projektnih aktivnosti i ostvarenje svih ciljeva iz projekta čiji će rezultati biti predstavljeni na završnoj konferenciji.

 

 

 

Udruga za promicanje i zaštitu ljudskih prava "SMS - sve možeš sam" © Ljudevita Gaja 3, 33000 Virovitica © OIB: 38555043356 © IBAN: HR5223600001102454292 Frontier Theme