Provedba projekta „Virovitica – grad koji brine o ljudskim pravima!“

Udruga za promicanje i zaštitu ljudskih prava “SMS – sve možeš sam” provodi Projekt pod nazivom „Virovitica – grad koji brine o ljudskim pravima!“ financiran od strane grada Virovitice.

Ovim Projektom omogućuje se građanima grada Virovitice ostvarivanje besplatne pravne pomoći sukladno uvjetima određenim važećim Zakonom o besplatnoj pravnoj pomoći.

Projekt za cilj ima osiguranje i ostvarivanje primarne pravne pomoći građanima Republike Hrvatske i drugim osobama u skladu s odredbama Zakona te je navedeno polazište za sve ostalo. Cilj nam je početak razvijanja programa direktne pravne pomoći korisnicima usluga, koji se dugoročno želi razviti u organizirani program čiji će se broj korisnika s vremenom povećavati. Za daljnji razvoj programa cilj nam je ostvarivati dobru suradnju i povezivanje s lokalnom i regionalnom vlasti, javnopravnim tijelima te drugim udrugama koje djeluju kako bi Projekt bio prepoznat kao uspješan i bitan za sve krajnje korisnike.

Ovim Projektom težimo i poboljšanoj kvaliteti življenja i podizanju razine svijesti građana o ljudskim pravima.

Kroz niz aktivnosti planiramo promovirati ljudska prava i važnost zaštite ljudskih prava. Osnažiti ćemo i svrhu pružanja pravne pomoći: ostvarivanje jednakosti svih pred zakonom, osiguranje građanima Republike Hrvatske djelotvorno ostvarivanje pravne zaštite te pristup sudu i drugim javnopravnim tijelima pod jednakim uvjetima.
Očekivan utjecaj ovog Projekta na ciljanu skupinu i krajnje korisnike ogleda se u edukaciji građana i njihovom senzibiliziranju za ljudska prava i mogućnosti ostvarivanja pravne zaštite. Cilj nam je u dugoročnom razdoblju razvijanje kvalitetnog sustava pružanja besplatne pravne pomoći te podizanju svijesti građana, udruga, lokalne i regionalne samouprave te ostalih dionika o potrebama i mogućnostima zaštite ljudskih prava.

Projekt će trajati do 31. prosinca 2023.

 

 

 

Udruga za promicanje i zaštitu ljudskih prava "SMS - sve možeš sam" © Ljudevita Gaja 3, 33000 Virovitica © OIB: 38555043356 © IBAN: HR5223600001102454292 Frontier Theme