Održana završna konferencija projekta “Želim i mogu ostvariti pravo na besplatnu pravnu pomoć”

Dana 28. prosinca 2023. godine u prostorijama Udruge “SMS“ održana je završna konferencija projekta “Želim i mogu ostvariti pravo na besplatnu pravnu pomoć” (dalje u tekstu: projekt) koji je financiran od strane Ministarstva pravosuđa i uprave RH.

Na konferenciji su izloženi svi postignuti opći projektni rezultati.

Projekt se sastojao u pružanju besplatne pravne pomoći za sve stanovnike Virovitičko – podravske županije koji ispunjavaju uvjete za ostvarivanje besplatne pravne pomoći sukladno odredbama Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći (“Narodne novine”, br. 143/13, 98/19). Uz navedeno, u projekt su bili uključeni korisnici s područja općine Čačinci, Čađavica, Gradina, Mikleuš, Suhopolje.

U projekt su uključene i imale prioritet u ostvarivanju besplatne pravne pomoći:

  • osobe s invaliditetom;
  • osobe treće životne dobi te
  • pripadnici nacionalnih manjina

Ovim projektom obuhvaćen je ukupno 421 korisnik, a vrste pravnih stvari/postupaka u kojima je najviše pružana primarna pravna pomoć su socijalna skrb i prava iz sustava mirovinskog prava.

Oblik pravne pomoći koji je bio dominantan je pružanje pravnih savjeta (214).

Korisnici su uglavnom bile osobe iz ruralnih i slabo razvijenih mjesta koje žive uglavnom u samačkim seoskim domaćinstvima i koji imaju slabu ili nikakvu mogućnost za ostvarivanje pravne pomoći zbog svojeg lošeg zdravstvenog stanja, prometne udaljenosti od većih mjesta, ali i zbog socijalne isključenosti iz društva.

Ostvaren je cilj da korisnici usluga saznaju i ostvare svoja prava i time si, u velikoj mjeri, poboljšaju kvalitetu života, jer bez provedbe projekta to ne bi ostvarili. Projektom smo doprinijeli smanjenju socijalne isključenosti i osnaživanju ciljane skupine te smo utjecali na povećanje stupnja socijalne osjetljivosti, svijesti o ljudskim pravima te poticanju na pokretanje sličnih inicijativa za pomoć socijalno osjetljivim društvenim skupinama.

Cijeli projektni tim je izrazio zadovoljstvo pružanjem besplatne pravne pomoći osobito u ovom razdoblju, a cjelokupni rezultati bit će dostupni u izvješću koje je u izradi.

U narednom razdoblju, planiramo provoditi daljnje aktivnosti pružanja besplatne pravne pomoći, prije svega u navedenim općinama, ali i cijeloj Virovitičko – podravskoj županiji, te na taj način pomoći svima onima kojima je pomoć nužna i najpotrebnija.

 

 

 

 

 

 

 

Udruga za promicanje i zaštitu ljudskih prava "SMS - sve možeš sam" © Ljudevita Gaja 3, 33000 Virovitica © OIB: 38555043356 © IBAN: HR5223600001102454292 Frontier Theme