Mjesec: lipanj 2022.

Provedba projekta “Želim i mogu ostvariti pravo na besplatnu pravnu pomoć” u 2022. godini

Udruga za promicanje i zaštitu ljudskih prava “SMS – sve možeš sam” provodi Projekt pružanja besplatne pravne pomoći pod nazivom “Želim i mogu   ostvariti pravo na besplatnu pravnu pomoć”. Projekt za opći cilj ima osiguranje i ostvarivanje primarne pravne pomoći građanima Republike Hrvatske i drugim osobama u skladu s odredbama Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći („Narodne […]

Provedba Projekta „VPŽ – županija koja brine o ljudskim pravima!“

Udruga „SMS“ započela je s provedbom Projekta pod nazivom „VPŽ – županija koja brine o ljudskim pravima!“ odobren od strane Virovitičko – podravske županije. Ovim Projektom pruža se direktna primarna pravna pomoć u prostorijama sjedišta Udruge “SMS“ te primarnu pravnu pomoć mogu ostvariti sve osobe s područja Virovitičko – podravske županije koje imaju uvjete za […]

Udruga za promicanje i zaštitu ljudskih prava "SMS - sve možeš sam" © Ljudevita Gaja 3, 33000 Virovitica © OIB: 38555043356 © IBAN: HR5223600001102454292 Frontier Theme