Održana početna konferencija projekta Reci STOP nasilju!

Dana 12. siječnja 2022. godine (srijeda) održana je početna konferencija projekta Reci STOP nasilju! (dalje u tekstu: projekt) koji je financiran od strane Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade u trajanju od 12 mjeseci. Projekt je usmjeren prevenciji nasilja nad i među mladima kroz edukacije, radionice, predavanja i drugih društvenih aktivnosti u cilju stvaranja […]

Održana završna konferencija projekta “Želim i mogu ostvariti pravo na besplatnu pravnu pomoć”

Dana 30. prosinca 2021. godine u prostorijama Udruge “SMS“ održana je završna konferencija projekta “Želim i mogu ostvariti pravo na besplatnu pravnu pomoć” (dalje u tekstu: projekt) koji je financiran od strane Ministarstva pravosuđa RH. Na konferenciji su izloženi svi postignuti opći projektni rezultati. Projekt se sastojao u pružanju besplatne pravne pomoći za sve stanovnike […]

Održana početna konferencija projekta „Niste sami“ u sklopu usluge osobne asistencije

Dana 11. studenog 2021. održana je početna konferencija Projekta „Niste sami“ (u daljnjem tekstu: Projekt) u sklopu razvoja usluge osobne asistencije. Projekt se provodi u partnerstvu s Udrugom osoba s invaliditetom Virovitica. Konferenciju je otvorio predsjednik Udruge “SMS“ Mario Jakša koji je nazočnima predstavio Projekt. Nakon njega obratio se predsjednik partnerske organizacije g. Damir Brkić. […]

Održana početna konferencija projekta “Želim i mogu ostvariti pravo na besplatnu pravnu pomoć”

Dana 21. srpnja 2021. (srijeda) održana je početna konferencija projekta “Želim i mogu ostvariti pravo na besplatnu pravnu pomoć” (dalje u tekstu: Projekt) koji je financiran od strane Ministarstva pravosuđa RH. Na konferenciji smo predstavili navedeni Projekt i upoznali javnost, potencijalne i izravne korisnike i ostale dionike s projektnim aktivnostima i rezultatima koje očekujemo po […]

Održana početna konferencija Projekta „Solidarni za žene!“ u sklopu projekta Zaželi – Program zapošljavanja žena – faza II

Dana 16. srpnja 2021. godine (petak) održana je početna konferencija Projekta „Solidarni za žene!“ (u daljnjem tekstu: Projekt) u suradnji s partnerima Hrvatskim zavodom za zapošljavanje – Područni ured Virovitica, Centrom za socijalnu skrb Virovitica i Centrom za socijalnu skrb Slatina. Konferenciju je otvorio predsjednik Udruge „SMS“ Mario Jakša koji je nazočnima predstavio Projekt. Ukupna […]

Razvoj usluge osobne asistencije – projekt Niste sami

Udruga za promicanje i zaštitu ljudskih prava “SMS – sve možeš sam” potpisala je 05 srpnja 2021. ugovor za provedbu projekta Niste sami, a vezano za razvoj usluge osobne asistencije za invalidne osobe. Opći cilj Projekta je jačanje socijalnog uključivanja osoba s invaliditetom kroz osiguravanje pružanja i povećanje kvalitete usluge osobne asistencije. Ovaj Projekt pridonosi […]

Udruzi “SMS” uručen ugovor za Projekt “Solidarni za žene!”

U Osijeku je održano potpisivanje i svečano uručivanje ugovora za Poziv „Zaželi – program zapošljavanja žena – faza II.“ Projekt “Solidarni za žene!” u skladu je s europskim i nacionalnim preporukama o unaprjeđenju položaja žena na tržištu rada i zaštite prava žena s naglaskom na promicanje socijalne uključenosti i suzbijanja siromaštva uključivši 10 žena koje […]

Provedba projekta “Želim i mogu ostvariti pravo na besplatnu pravnu pomoć” u 2021. godini

Udruga za promicanje i zaštitu ljudskih prava “SMS – sve možeš sam” provodi Projekt pružanja besplatne pravne pomoći pod nazivom “Želim i mogu   ostvariti pravo na besplatnu pravnu pomoć”. Projekt za opći cilj ima osiguranje i ostvarivanje primarne pravne pomoći građanima Republike Hrvatske i drugim osobama u skladu s odredbama Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći […]

Udruga za promicanje i zaštitu ljudskih prava "SMS - sve možeš sam" © Ljudevita Gaja 3, 33000 Virovitica © OIB: 38555043356 © IBAN: HR5223600001102454292 Frontier Theme